fbpx

13-те принципа на любовта и богатството

Между многобройните семинари, които провеждам, има някои истини, които остават запомнени от клиентите и от мен. Това със сигурност означава, че носят удовлетворение и са работещи. Това са принципите на създаването на дългосрочни отношения с желания човек, както и тези за това как да се почувствате материално спокойни и удовлетворени.

#1. Светът е построен върху отношения. Добрите отношения носят стабилност, а лошите може да провокират неуважение и дори война.

#2. С оглед на това, че човешкото тяло се нуждае от задоволяване на потребностите (тялото трябва да се храни, да утолява жаждата, да диша, да бъде на топло, чисто, в безопасност, да се детоксикира) човек винаги ще бъде в състояние на търсене на ресурси за това. Добрите отношения са залог за по-лесен достъп до тези ресурси.

#3. Никой не може да притежава всички ресурси едновременно.

#4. Да се изградите като личност, умееща да се сближава и да комуникира с други личности, разширява достъпа ви до ресурсите.

#5. Емоционалната близост се създава на базата на визията за потенциала на другата личност. Всеки има потенциал. Отказът да бъде видян, означава край на отношенията.

#6. Този, който вижда потенциала в другия, става лидер в отношенията. Лидерът е този, който помага на другия самостоятелно да достигне ресурсите, за да може самооценката и потенциалът му да растат.

#7. За да видите потенциала на другия, трябва да забелязвате неговите потребности и да правите разлика между нужди и желания. Удовлетворяването на желанията разглезва другия. Но помощта в удовлетворяването на потребностите му го развива.

#8. Да виждате потенциала – това е да виждате бъдещето днес. Виждащите бъдещето са уважавани във всяко общество. „Какво бъдеще виждам в този човек днес/“ – това е основният въпрос, който си задава лидерът. „Ако виждам провал – той ще се раздели с мен. Ако виждам успех, той ще остане с мен. Какво избирам да виждам/“

#9. Когато човек започва да се докосва все повече до своя потенциал, неговата значимост започва да расте. Трябва да сте готови той да започне да изследва и вашия потенциал. Ако се оставите да бъдете изучавани от него, вашата емоционална близост ще се подсили. Ако не си позволите да се откриете, душите ви ще загубят контакт помежду си.

#10. Силата на другия е в това да позволи на другия да бъде равен с него или дори над него. Разкривайки потенциала на другия, трябва да бъдете готов, че той може да го развие до степен да стане по-силен и по-свободен от вас. Свободата предполага самостоятелно съществуване. Без вас. Силата е в това да го пуснете.

#11. Хората имат нужда от признание награди за своите постижения. Така рано или късно ще се върнат при тях заради признанието. В това е и своеобразният изпит. Истинското признание на заслугите предизвиква благодарност. А фалшивото – отвращение.

#12. Създаването на емоционална близост е подобно на дишането – вдишане и издишане. Вдишайте другия, поемете по неговия път. Издишайте го, пуснете го да мине сам по този път.

#13. Пътят винаги е спирала. Задължително ще се срещнете по пътя с другия или на върха или в долната част на завоите. Възходящата част на спиралата носи богатство и стабилност, а низходящата – бедност и самота.

Текст:http://www.magiangelova.bg

Close