fbpx

Шопенхауер: Онова, което хората са приели да наричат съдба, е съвкупност от глупостите, които са направили

Артур Шопенхауер (1788 – 1860) е немски философ, който следва и развива философията на Имануел Кант, отнасяща се за начина, по който преживяваме нещата от живота.

Най-известно произведение на Артур Шопенхауер е „Светът като воля и представа“, а оставените от него трудове вдъхновяват Фридрих Ницше, Рихард Вагнер, Лудвиг Витгенщайн, Зигмунд Фройд…

HighViewArt.com подбра двадесет любими цитата от Артур Шопенхауер:

1. „Богатството наподобява морската вода, от която жаждата ти се увеличава, колкото повече пиеш.“

2. „Животът е сделка, доходът от която далеч не покрива разходите.“

3. „Голямото сърце открива пред нас пътя на делата, а големият ум — пътя на творбите.“

4. „Който не обича самотата – той не обича и свободата.“

5. „Не говори на приятеля си това, което не трябва да знае твоя враг.“

6. „Никого така ловко не лъжем и ласкаем, както самите себе си.“

7. „Обикновеният човек има само една грижа: как да убие времето си, а умният – как да го употреби.“

8. „Една от най-страшните и най-разпространените глупости е да се правят големи приготовления за живота, под каквато и да било форма.“

9. „Животът ни е тъй оскъден, че благата му трябва да се разпределят пестеливо.“

10. „Защото на този свят не ни е предоставено нещо повече от избора между самотата и нищожност.“

11. „От гледна точка на младостта живота е безкрайно бъдеще; от гледна точка на старостта – много кратко минало.“

12. „Здравето не е всичко, но без здраве всичко е нищо.“

13. „Прастара е грешката, че съвършено вярно е само онова, което е доказано, и че всяка истина почива върху доказателство – напротив, всяко доказателство почива върху недоказана истина.“

14. „Човекът е единственото животно, което причинява на другите болка, нямайки при това никаква друга цел.“

15. „Повечето хора са толкова субективни, че всъщност не се интересуват от нищо освен от самите себе си.“

16. „Всички религии обещават награда за качествата на сърцето или волята, но никоя – за качествата на ума.“

17. „Цялата истина минава през три етапа. Първо, смятана е за абсурд. Второ, тя е насила спирана. Трето, тя е приемана за очевидност.“

18. „Да прощаваш и да забравяш, означава да хвърляш на вятъра скъпоценния придобит опит.“

19. „Човешкият живот е само борба за съществуване, при която поражението е сигурно.“

20. „Животът на всеки отделен човек, разгледан откъм най-съществените му черти, е винаги трагедия. Разгледан обаче в отделните си явления, той има характер на комедия.“

Close