fbpx

Човек е силен, когато се усмихва въпреки болката си

Десет мисли за смисъла на живота и отношенията между хората: 

1. „Имайте към Бога сърце на син, към ближния – сърце на майка, а към себе си – ум на съдия.“ – Старецът Клеопа

2. „Дай една от твоите усмивки. Тя може да е единственият топъл лъч в нечий ден.“ – Хорас Джексън Браун

3. „Първата задача на овластения глупак – да разчисти можещите.“ –  Венцеслав Константинов

4. „Семейството не е нещо важно. То е всичко!“ –  Майкъл Дж. Фокс

5. „Искам да живея до човечни хора, много човечни, преди всичко друго, човечни. Хора, които обичат да се смеят на грешките си. Които не се суетят около успехите си и не се самозабравят. Които не се смятат за избраници, за елит, превъзхождащ останалите, преди наистина да са станали такива. Които не бягат от отговорностите си. Които защитават човешкото достойнство. Които не искат нищо друго, освен да вървят редом с истината и справедливостта, честта и достойнството. Искам да се обградя с хора, които знаят, как да докоснат сърцето на другите и могат да го направят. Хора, които не са се ожесточили от жестоките удари на живота, а са израснали с една мекота в душата. Целта ми е да стигна до края спокоен, в мир с любимите си същества и с моята съвест. Надявам се, че това един ден ще стане мечтата на всички ни, защото, така или иначе, ще стигнем до края…“ – Марио де Андрадe

6. „Срещнах на улицата млад беден човек, който беше влюбен. Шапката му беше стара, палтото протрито, наметалото смъкнато, обувките подгизнали с вода и душата му искряща от звезди.“ –  Виктор Юго

7. „Животът е твърде кратък, за да можеш да си позволиш да го наблюдаваш отстрани само защото те е страх, че може да бъдеш победен, ако се изправиш срещу него… Часовникът отброява минутите за всеки един от нас. Твой е изборът как ще прекараш оставащите дни.“ – Брони Уеър

8. „Няма по–добро упражнение за сърцето от това да подадеш ръка и да помогнеш на някой да се изправи.“ – Хенри Форд

9. „Човек е силен, когато се усмихва въпреки болката си… Човек е смел, когато преодолява страха си и помага на другите да преодолеят техния. Човек е добър, когато собствената му болка не го прави сляп за болката на другите…“ – неизвестен автор

10. „Бъди благодарен за истинското ти богатство – семейството ти е безценно, времето ти – златно, здравето ти – цяло състояние.“ – неизвестен автор

Close