fbpx

УСПЕШНИ ДВОЙКИ, КОИТО СА ЗАЕДНО ДЪЛГО: НЕПИСАНИ ПРАВИЛА

На много етапи в живота си хората могат да станат интересни един за друг и да възраждат постоянно любовта си. Няколко са факторите за успеха в съвместния дълъг живот на двойката.

#1. “Договор“ за отношенията (неписан и невинаги напълно проговорен), отказ от илюзии, че първоначалните съвпадения, неволните обещания и допълнения ще останат непроменени за цял живот. Това трябва да бъде осъзнато!

#2. Хумор, който поддържа дистанцията между двамата, който позволява да бъдете гъвкави и възприемчиви не само към житейските успехи на другия, но и към намирането на неочаквани гледни точки за шега и ирония.

#3. Успех на всеки един от двамата в лична за него област и признание на успеха на другия. Измерването и точните пропорции зависимост/независимост. Важен е резонансът между двамата по няколко важни и неочаквани оси на отношенията, които обаче са невидими за другите. Например тя умее да снема напрежението само с присъствието си, без да задава въпроси и без да изисква внимание, когато той се връща угнетен от работа. Т.е. важната точка как хората формират момента на посрещането и прехода от едно състояние в друго.

#4. Устойчивост на двойката към неизбежните баналности като изискване за външен вид, младост, физически данни и изобщо равняване по „външната картина“ (която винаги е чужда). Т.е. усещането на двойката, че „не са като другите“ и стремежа за търсене на собствената оригиналност.

#5. Помощ в детайлите. Например той има по-изчерпателен поглед върху събитията и умее да анализира редица неща, докато тя умее да се шегува с някои от взетите от него решения и да насочва вниманието му към слабостите му.

#6. Активен физически контакт, докосвания и погледи – те образуват свое собствено пространство. Към това спада и умението да култивирате свое ухание, усещане, да се радвате заедно на това усещане. Например той й носи букет, в който има лавандула, защото знае, че тя харесва лавандулата от детството си. А тя му готви картофите по начина, по който е обичал да ги яде като дете.

#7. Познаване и опознаване на сексуалните предпочитания, последователно въвеждане на нови и поддържане на стари навици. Тук е много важно схващането от типа „ние не сме едни и същи“ и „животът не спира“.

#8. Зачитане правото на лично време и пространство на другия. Възможността да си отиде, така че да поиска да се върне. Това са пулсиращи отношения, а не фиксирани от твърди правила.

#9. Често двойката спори и се сърди, но това е една от безкрайните прояви на любовта – раздразнение, ненавист – това понякога оказва далеч по-активно въздействие в сравнение с „гладките“ отношения. Противоречията и сходствата образуват една единна сплав.

Начало

Close