fbpx

Силната любов е възможна само със силен мъж

Любовта, която търсите, може да ви даде само силен мъж.

Любовта е чувство на пълно откриване и приемане на друг човек. Всяко негативно чувство помрачава любовта и я понижава. Когато вашият мъж изпитва преобладаващо позитивни чувства къмвас, той ви обича и му е приятно да бъде с вас. Ако преобладават негативните му чувства по отношение на вас и надвишават удоволствието, което му доставяте, той ще напусне живота ви.

Негативните му чувства може да не са свързани конкретно с вас или с вашето поведение. Те може да се дължат на неспособността му или нежеланието да се справи с вашите изисквания, с вашия стандарт на живот. Ако мъжът има ограничени възможности да удовлетвори нуждите ви, това ще го потисне, ще му създаде напрежение и той рано или късно ще изчезне.

Степен на любов

Силата на характера на един мъж определя прага му на търпимост към житейските предизвикателства 

Прагът на поносимост на един мъж е нисък, когато характерът му е слаб (не може да се справя с житейските проблеми по принцип) или когато не ви обича достатъчно (липсва му мотивация да се справи с проблеми, които иначе са по силите му). Прагът на търпимост на един мъж е висок, когато има силен характер, когато ви обича силно, или и двете.

Когато достигнете прага на поносимост на вашия мъж, за него любовта се превръща в страдание.

Праг на поносимост

За слабия мъж битовите проблеми могат да бъдат по-голямо предизвикателство, отколкото сериозна болест за силния мъж. Слабият мъж / мъжът, който не ви обича, няма да си направи труда да се занимава с проблеми заради вас.

Слабите мъже държат чувствата си под контрол и не си позволяват да се влюбят така, че да излязат от състоянието си на комфорт – те не желаят да изграждат характера си, а търсят лесните пътища.

Слабите мъже не могат и не искат да обичат.

Не толерирайте слабостта на мъжете – те ще спрат да ви уважават и ще ви оставят заради жена, която няма да им прощава. 

Мъжете знаят кога прекаляват и кога не постъпват добре. Ако един мъж постъпи по начин, който не му позволява да уважава себе си, а вие му простите – вие падате под неговия морален стандарт и вече не сте специалната жена. Ако реагирате правилно, от обикновена жена можете да се превърнете в специалната жена – и да се насладите на погледа му, пълен с възхищение, и на цялата му любов.

Разбира се, мъжете няма да ви кажат това, тъй като повечето от тях дори не го осъзнават. Те ще се опитат да се измъкнат възможно най-леко. Ако реагирате адекватно, рискувате да го загубите – но ако остане, ще ви уважава и ще ви обича повече. Ако си затворите очите, ще изгубите и уважението му, и любовта му.

В природата оцеляват най-силните и ако вие помогнете на вашия мъж да изгради по-силен характер, той ще ви обича и ще ви уважава за това, защото ще стане по-добър в собствените си очи. Ако понасяте слабостите му, вие не можете да бъдете коректив на характера му – и той ще загуби интерес и уважение към вас, дори да не осъзнава защо.

Причината е, че всеки човек иска да постигне онзи идеализиран образ мечта, който носи за себе си. Ако вие стимулирате вашия мъж да ви даде най-доброто от себе си, да стане по-силен, по-добър, да постигне повече в живота – той ще ви обича заради начина, по който се чувства – заради уважението, което изпитва към себе си.

Ако сте се чудили защо мъжете обичат жените, които се държат ужасно с тях – това е отговорът. Мъжете обичат жените, които ги стимулират да преодоляват слабостите си.

Коментирайте във Фейсбук
Close