fbpx

РАЗЛИКИТЕ МЕЖДУ ЗРЯЛАТА И СЪЗАВИСИМАТА ЖЕНА

Какво ви идва на ум като чуете думата “съзависимост”?

Най-вероятно я асоциирате с хора, роднините или близките, на които имат някакъв вид зависимост, най-често алкохолна, наркотична или друга.
Факт е, че това явление е свързано не толкова с вредните навици, колкото с особено психологическо състояние на човека. Оказа се, че напоследък съзависимостта се явява едно доста често срещано явление.

Разбира се, партньорите в една двойка зависят един от друг, но тази зависимост може да бъде както прекомерна, така и недостатъчна. Отношенията им представляват някакъв вид обмен. Обаче както даването на някои аспекти от себе си е необходимо, така даването на други съвсем не е нужно. Основният въпрос в обмяната е да се осъзнава какво точно става помежду им, доколко ставащото способства за укрепването на връзката и сега, и в перспектива.

Каква е разликата между позицията на жената, която се намира в стабилна и здрава връзка, и жената, намираща се в съзависими отношения?
В този контекст за обобщаване на качествата на личността на психологически зряла, възрастна, знаеща, опитна жена, ние ще употребим изразът “зряла жена”.

Зрялата жена има чувство за собствено достойнство и смята себе си за ценност.
Съзависимата жена не е сигурна в ценността и достойнството си и се нуждае партньорът ѝ непрекъснато да ги потвърждава с любовта си.

Зрялата жена умее самостоятелно да се защитава от несполуките в живота. Тя е в състояние да решава проблемите си, да се обръща за помощ към другите, да контактува с различни хора.
Съзависимата жена се нуждае от мъж, който да я защитава, защото тя не се чувства способна да се пази самостоятелно.

Зрялата жена се чувства комфортно и в уединението си, тя може съвсем хармонично да живее самостоятелно, без да губи усещането за изпълненост и смисленост на живота. Съзависимата жена не може да остава сама и извън отношенията, животът ѝ се вижда безсмислен.

Зрялата жена умее да се самоподкрепя и да се самоутешава.
Съзависимата жена се нуждае от мъжа да я подкрепя и утешава в трудни житейски ситуации.

Когато мъжът се проявява неуважително, игнориращо, недостойно, зрялата жена се дистанцира от него. Тя става по-недостъпна и насочва вниманието си към други мъже или интересни занимания.
Съзависимата жена смята, че любовта трябва да е безусловна и остава близо до мъжа, давайки му цялата си топлина, време, внимание, надявайки се, че мъжът ще се промени.

Зрялата жена знае, какви са интересите ѝ, тя си има хоби, приятелки и се стреми към личностно развитие.
Съзависимата жена подарява целия си живот на мъжа и няма друг интерес, освен семейните отношения.

Зрялата жена, бидейки част от семейството, добре очертава своето лично пространство, което е неприкосновено.
Съзависимата има обща с мъжа си електронна поща, компютър, парола за страниците в социалните мрежи, кръгът на общуването, начините за отпускане и почивка…. Постепенно не се открива разлика в мненията, вкусовете, мислите, желанията; невъзможно е да разбереш кой в двойката управлява времето и изборите.

Зрялата жена има добър усет за това какво точно иска, какво харесва и какво ѝ отива.
Съзависимата жена се затруднява в избора на дрехи (или друго) и се нуждае от съвета на мъжа, приятелка или още някого преди да вземе решението.

Зрялата жена умее да се радва на обикновените неща, а също така да изпитва естетическа наслада от изкуството и красотата. Съзависимата може да се радва на живота само, когато до нея има любящ мъж.

Зрялата жена винаги намира време да се погрижи за себе си, своето здраве и красота.
Съзависимата жена никога няма време за подобни неща, заради работата, семейството, другите грижи…

Зрялата жена знае от колко и какъв тип мъжко внимание се нуждае. Тя може да се договаря и спокойно зачита приятелствата и интересите на мъжа.
Съзависимата жена иска цялото внимание на мъжа за себе си и през цялото време изисква той да се откаже от приятелите и “опасните” хобита.

Зрялата жена умее спокойно да изрази несъгласие по повод поведението или дискомфорта в отношенията.
Съзависимата жена се старае да не разваля връзката с конфликти и не се вслушва във вътрешните си сигнали.

Зрялата жена не тормози партньора. Тя или го подкрепя в неговите начинания, или просто изчезва от живота му. Съзависимата жена прави истерии или чете конско на мъжа за това, че не е такъв, какъвто го иска, като набляга на чувството за вина, без да променя собствените си модели на поведение.

Зрялата жена открито заявява своите потребности и желания, като оставя на мъжа свободата да избира дали да ги задоволи. Тя знае къде е границата за приемливото за нея и може да оцени най-важното – дълбочината и топлината в отношенията.
Съзависимата жена предявява изисквания и претенции, хленчи и се оплаква, гледа мъжа като зле функциониращ инструмент, невъплъщаващ нейните желания.

Зрялата жена не се сърди на партньора. Тя открито изказва своите желания и несъгласието.
Съзависимата жена трупа обиди за несбъднатите мечти и с течение на времето затваря сърцето си за мъжете като цяло.

Зрялата жена умее да се възхищава на своя партньор и да го уважава за добрите качества, които притежава, позволявайки му да бъде и несъвършен.
Съзависимата жена идеализира партньора и очаква от него решенията на всички проблеми, най-вече в кризисни ситуации.

Зрялата жена остава в отношенията, защото знае, че е избрала точният мъж.
Съзависимата се вкопчва във връзката поради причината, че изпитва силен страх да остане сама, струва ѝ се, че няма да ѝ се удаде да създаде нова връзка с друг мъж.

Зрялата жена се грижи за партньора си, защото го обича и едновременно с това чувства лекота и свобода.
Съзависимата жена се грижи за мъжа си, защото се страхува да не го загуби и с готовност го дарява със своята свобода, защото и без това няма представа какво да прави с последната.

Каква жена сте Вие?

автор: Надежда Баранова, източник: gestaltclub.com

превод: Ирина Янчева-Карагяур /консултант позитивна психотерапия/

редакция: Галя Йоргова /консултант позитивна психотерапия/

Close