fbpx

Олтарът на жените

Жена! Обредна обител –
лоно на отдаването –
най-мъдрата религия –
свобода от съмнения.
от неверие и съдба.
В съзерцанието на дъното
се оглежда красота –
тази на култа
към мечтата.

* * *

„Във всяка координатна система „У“ е универсалната полова енергия,
а „Х“ е оплождащата сила на единството мeжду половете.“

Жив е животът,
„ужилен“ от „Ж“-то на жената.
Равновесен с трите отвеса,
закотвени здраво с хоризонтал.
Три утроби и три остриета.
В двете Свети троици
зазвучава тетрахорда
на вселенската
хармония.

* * *

Viriditus-Uebermut

Безпричинна радост.
Бистрее Светлината.
Струи топла всеотдайност.
Върхът и дъното, слънцето и взорът,
чашата и питието си разменят местата
с детско ликувана, с безгрижие
и дръзко буйно веселие.
Небитие с теб и битие без теб.

* * *

Най-любовният процес

Дишам –
Значи обичам.
Любящ и любим
В Едно.
Любовта с влюбения
Е отрова,
Без него –
Божественост,
Свобода,
Тоталност.
Аз и Той
Неотлъчно.
И на вдишване,
И на издишване,
Духовна зрялост.

Close