fbpx

Независимо дали хората са влюбени или не, по време на сексуален акт настъпва сливане на енергийните полета – РОБИН НОРУУД

Когато двама души изпълняват сексуален акт по взаимно съгласие, всичките им тела се сливат. Техните физични/етерни тела, техните емоционални или астрални тела, и техните ментални тела се проникват взаимно.

Формата на сърцата им, традиционен символ на любовта, всъщност представя наслагването и сливането на аурите, или яйцеобразните енергийни полета на двама души, които се обичат.

Независимо дали са влюбени, или не, по време на сексуалния акт настъпва такова сливане на техните енергийни полета.

 

И наистина, според езотеричното учение човек разтваря душата си – най-висшата си част, която е свързана с Бога – за партньора си по време на акта.

Оттук и рискът от психическо нараняване, ако налице не е отношение на обич и загриженост за благото на другия. Ако единият от двамата има отрицателно, враждебно или безразлично отношение, или желание да експлоатира другия, настъпва нараняване на енергийно ниво.

Тук трябва да подчертая, че въпреки че често се признава отношението на експлоатация от страна на мъжете и в резултат на това нараняване на самоуважението на жените, по-рядко се признава, че жените също могат да проявяват експлоататорско отношение към мъжете.

Някои от отрицателните импулси, които могат да мотивират една жена преди и по време на сексуалния акт, са икономическите стремежи, желанието да упражнява власт чрез способността си да привлече даден мъж, или необходимостта на подчини мъжа на своите желания.

Когато е налице едно от тези отношения, мъжете биват психически наранени. Разбира се, тези теми могат да се срещнат и в отношенията между партньори от един и същи пол. Често пъти, когато липсва истинско привличане между двама души, които имат сексуална връзка – тоест, когато и двамата действат с известна негативна мотивация – и двамата биват наранени.

Коментирайте във Фейсбук
Close