fbpx

Мадлен Алгафари: Грижете се за себе си, момичета!

Колко пъти днес направихте нещо само за себе си? Нямате време? Това може да почака? Не! Вие, момичета, споделяте целия си живот с един човек – със самите себе си, затова трябва да му отдавате нужните внимание, грижа и удоволствия. Повече за здравата необходимост да живеем InSync – в хармония и синхрон със себе си ще ни разкаже известният психолог Мадлен Алгафари.

Какви грижи за себе си трябва да полагаме, за да се чувстваме InSync?

За да почувстваме вътрешен баланс, е необходимо да даваме думата на всички наши аспекти според ситуацията – понякога да сме зрели и обгрижващи, понякога – малки и подкрепени, забавляващи се, работещи, даващи и получаващи и, най-важното, стремящи се. Човекът, който няма цели, се депресира, а това е най-негрижовното отношение към себе си.

Сериозните сухи лелки, забравили вътрешното си дете, не са полезни нито за себе си, нито за околните.

Откъде жените да черпят вдъхновение всекидневно?

От контакта с душата си. Всички оттам черпим вдъхновение. Душата ни си говори с нашето безсъзнавано, с Бога. Тя знае отговорите. А универсалното гориво е любовта – дадената и получената. Положителните емоции също зареждат, независимо че ежедневието не е лесно. Ако човек иска, винаги може да намери време да чуе любима песен или да наблюдава радваща го гледка, да хапне нещо любимо, да прегърне… Друг женски източник на енергия е творчеството. Така женската душа ражда, а ражда ли душата на жената, тя не загнива.

Как една жена да запази малкото момиче в себе си?

Като го пита какво му се иска – дали му се пее, танцува, играе и как. Но, за да се сеща за това, е необходимо в ценностната й система да се съдържа вярването колко това е важно за нея. Сериозните сухи лелки, които са забравили вътрешното си дете, не са полезни нито за себе си, нито за околните. А запазването на хлапачката у жената не изключва зрялото поведение на възрастен човек. Двете, хванати за ръка, гарантират женското здраве.

Успешни са жените, които се грижат за здравето си, за женската си душа, които не се превръщат в мъже.

Какво коства на жените да са уверени и красиви?

Любов и уважение към себе си. Цената, която плащаме, за да сме уверени и красиви, е приятна. Но, ако питате за прекалените, предозирани усилия, полагани в тази посока, тогава можем да кажем, че коства и стрес, и загуба на личното време и пространство, дори и загуба на идентитет. Особено ако в последния случай се следва клишето за красота, а не се търси личното красиво. Понякога увереността коства и няколко години доброволно израстване под формата на съзнателна работа със себе си, ако личната история на жената я е потиснала.

Къде жените могат да откриват успешни примери, които да следват?

Животът е пълен с примери. Зависи от нивото на духовна осъзнатост и интелигентност. От последното зависи как ще се дефинира „успешни“. За някого „успешни“ ще означава маркови дрехи, лъскави материални неща. За друг ще означава именно да бъдат осъзнати, т.е. да виждат истинните неща, по-ценните, които рядко са материални. Успешна жена ще е тази, която се поставя под съмнение постоянно, за да може да се развива, която дава думата на всички свои женски аспекти според обстоятелствата, която има цели, която проявява уважение и любов към себе си, за да може да ги проявява впоследствие и към другите. Успешни са жените, които се грижат за здравето си, за женската си душа, които не се превръщат в мъже. В противен случай не мисля, че е успех да опровергаваш дадената ти от Бог женска природа. Дори е форма на духовна арогантност. И в повечето случаи е разболяващо.

Източни:http://www.momichetataotgrada.com/

Close