fbpx

Магнетична Жена

Нещо се случваше, когато тази жена се появяваше наоколо…атмосферата се променяше и в нея започваше да се долавя нещо много загадъчно, което караше всички хора да загубят ума и дума, да започнат да търсят с поглед кой е причината за тази промяна.
Тази жена имаше невероятната способност да накара едновременно всички и всичко около нея да застине при вида и присъствието й, както и да го опожари. Да разпали страстта и пламъка в очите, които те изпълват с живот.
Дали беше заради нейните очи, косите й, походката или осанката й…
Беше заради нейния магнетизъм, защото само магнетичната жена е способна да замрази целия свят, след това да го разтопи с топлината си и да го има в краката си!

„Магнетична Жена“

Close