fbpx

Как да „пресяваме“ думите си

Един човек попитал Сократ:

– Знаеш ли какво ми каза за теб твой приятел?

– Почакай – спрял го Сократ – първо пресей това, което искаш да кажеш през три сита.

– Три сита?

– Преди да кажеш нещо, трябва да го пресееш три пъти. Първо през ситото на истината. Сигурен ли си, че това е истина?

– Не, аз просто го чух.

– Значи, ти не знаеш дали е вярно или не. Тогава да го пресеем през второто сито – на добротата. Искаш ли да кажеш за моя приятел нещо добро?

– Не, напротив…

–  Така – казал Сократ – ти искаш да кажеш за него нещо лошо, но дори не си сигурен, че това е вярно. Нека опитаме третото сито – за ползата. Наистина ли е необходимо да чуя това, което искаш да ми кажеш?

– Не, това не е необходимо.

– И така – заключил Сократ – в това, което искаш да ми кажеш няма истина, нито полза, нито добро. Защо тогава трябва да ми го казваш?

Close