fbpx

Каква е разликата между женската и мъжката енергия?

Жената (ин) в същността си е огледало и като него има свойството да отразява. При взаимодействие с мъжа жената чувства сексуалното му желание, знае фантазиите му и дори разбира тайните му (подтиснати) чувства. Щом са подтиснати, значи и той понякога не ги разбира и не знае за тях. В същото време жените често си мислят, че самите те изпитват всичките тези чувства и желания и не са в състояние да различат своето и чуждото. Колкото повече енергия ин има жената, толкова повече има способността да отразява. Едно от свойствата на ин е прочистването на ян, т.е. жената може да помогне на мъжа да се прочисти и да стане по-добър, да постигне мъжкото си предназначение и пълната самореализация. За тази тайна работа на женската енергия са написани много трактати, но си остава загадка, в кой момент обикновената земна жена придобива тези мистични способности?

Отговорът е много прост – колкото повече женски енергии притежава жената изначално – от раждането или придобити чрез разбиране и женска практика, толкова повече тя може да се справя с посочените функции без значение да ли ги разбира или не. Важна роля в способността да помага за прочистването на мъжа си има женската чистота. Това е чистотата на сърцето, истински отворена анахата и чисти енергийни канали. Енергийните канали към централния гръбначен стълб са сушумна, ида и пингала. Малко се знае в днешния свят за способността на жената да е хиперчувствителна и в детството не са обяснявали, че не всичко изживяно и почувствано е собствено усещане и преживяване, че жената може да ги открие и на равното. Най-малкото пък е учена да се отделя и прочиства от това. За себе си аз намерих един добър начин и го нарекох женско дишане. Женското дишане е вдишване чрез матката и стигане по вътрешните канали до сърдечната чакра и издишване на всяко преживяване, но трансформирано в любов – това спомага за прочистването от натрупаното мимоходом или специално натрупано.

Да се самоизразяваш по женски е женска мъдрост и това е истинската способност на жената да превръща всичко в любов.
Именно чрез такова дишане жената изчиства мъжа. Второто важно условие за честотата на жената, е чистотата на разбиране случващото се. Не е достатъчно просто да знаеш, а навреме да го прилагаш.
Пример – прибира се обичания съпруг у дома и жената чувства неговото недоволство, но сама измисля причините за това. Тя може да си мисли, че е недоволна от мъжа си и ще се въздържи да му каже нещо, като скрива емоцията в себе си. Такова поведение е много опасно за жената, защото в крайна сметка натрупва толкова боклук, че ще вдигне скандал, а няколко такива скандала ще доведат до скъсване на отношенията. Обаче като разбира, че мълчанието също не е добър вариант, жената ще се опита веднага да изкаже недоволството си, с което или ще му привнесе чувство за вина или просто ще им кавга. Много мъже изпитват много силно чувство за вина, усещане за празнота или безпомощност, когато жената изказва емоциите си и не издържат на такива преживявания. Дори по-зле – те рядко разбират женските емоции и за да прекратят тяхното изригване и породеното от това чувство в тях, те викат, като пак стигат до разрив във общуването и до невъзможност за жената да сподели преживяванията си. Получава се омагьосан кръг – да се мълчи не си струва, защото това довежда до заболявания, които понякога са достатъчно сурови, но и да се говори е невъзможно, защото отсреща не чуват и това предизвиква болезнено и дълбоко преживяване в жената. Какво да се прави?

Важно е да се разбира, че жената чувства по друг начин нещата. Когато тя е недоволна от мъжа си или нещо друго, е най-вероятно самият мъж да е вече недоволен от себе си – не му е провървяло през деня и това е нещото, което крие от вас. Неговата емоция не е ваша. Като почувства в себе си емоцията му, жената може да я продиша чрез женския си канал и да подари на мъжа си в това трудно преживяване приемане и любов. Мъжът няма и да забележи, как изчезва тази емоция от него и му става по-леко, вече има сили да решава и да се справя със ситуациите. Напусне ли го това неприятно преживяване и вие спирате да чувствате недоволство от мъжа си. Точно това е женският начин да поддържа любимия си, а не да търси решение за него или да му дава съвети, като така му показва, че той не е способен на нищо сам. Защото, обикновено, мъжа така възприема помощта, която жената се опитва пряко да му даде. Дори съветът на жената да е добър, мъжът рядко ще се възползва от него, заради сработилия механизъм за собствено безсилие и идеята, че на нищо не е способен. И вместо благодарност жената ще получи отхвърляне на всичките си старания. Когато в трудна ситуация жената дава приемане и любов на мъжа си, това му дава сили и той открива изход от ситуацията. Мъжкият му статус и усещането му, че може да се справи със всеки проблем нараства, а това увеличава мъжката слънчева енергия и нараства увереността в собствените му сили. В такава ситуация жената получава отговорен и силен мъж до себе си.

Затова разбирането, че жената е огледало, спомага за разшифроване и разбиране на собствените й чувства и преживявания. Женската чистота е чистото знание за себе си и без взаимодействия. Познаване насоката на собствените си мисли, поривите и чувства. Затова, за жената е важно да остава насаме със себе си сред природата, да се разхожда сама. Това спомага да се раздели с натрупаните чужди чувства, емоции и преживявания. За нея това е начин да влезе в чистотата. След като познава себе си, тя може да различи, кое е отразено и да се научи да го разбира истински.

Има още един важен момент – прочистването и отразяването са възможности на женските енергии. Мъжът не може да прави това за жената, защото енергията ян не притежава такива способности. Мъжът може да я подтикне към прочистване, защото той е нейната опора. За жената е лесно да изпълни волята на любимия, особено ако е за нейно благо. Затова мъжът й помага да разбере себе си, но само тя може да го направи. Не е лесно за жената да превключва от грижа за всички към грижа за себе си, да отделя време за себе си, но това е важна част от женското възстановяване – прочистване и връщане към себечувстването. Част от женското предназначение са любовта, омиротворяването и приемането, спокойствието във всяка ситуация.

Затова чистотата на жената е нейната способност да разбира себе си, да не се слепва с всички чувства и емоции, които преживява, а да ги изчиства със знанието за женската си природа, а също и чиста любов и работа на женските енергийни канали. Точно това води до стартиране процесите на трансформация в мъжко-женската двойка. Жената може и да не знае за това, и ако притежава достатъчно женски енергии, ще работи в автоматично-интуитивен режим.
Когато мъжът се опитва да изчисти жената, само трупа в себе си негативни емоции, които не могат да се отработят, защото не са лични негови и така той разрушава мъжката си природа. Мъжката и женската енергии са противоположни в същността си и това обуславя много противоречия. Непознаването на другата енергия води до неразбирането на другия. Противоположните функции и задачи водят до различна работа на психиката и до различен светоглед.

Ин (условно мъжка енергия)              Ян (условно женска енергия)
действие                                          бездействие
избор                                               безкористно желание
решение                                           намерение
целеустременост                               творчество
активност                                         умиротворение
сексуалност                                      приемане
управление                                      съсредоточаване в процесите
планиране                                        вяра
събраност                                         безусловност
защита при опасност                         доверие
надеждност                                      доброта
действие спрямо думите                    грижа
съсредоточеност                               чистота

Такива са изначалните функции на мъжката (слънчева) и женската (лунна) енергии. И начините за натрупване и възстановяване са различни. Което е добре за мъжете, за жените е смърт и обратно. Но в днешно време ние с всички сили се стараем да сме еднакви. Нямаме училища за момичета и никой не разказва на момичетата за различията при възстановяването на енергобаланса при женските енергии. Светът поддържа мъжкия тип на работа на енергиите – устременост, постигане на целите, кариера, и жените в такъв свят се стремят истински към такава самореализация, но поради женската си същност, при постигане на това непременно постигат умора и дълбоко вътрешно усещане за нещастие.
Всички ние сме много различни, но родени в едното или другото тяло (мъжко или женско) част от предназначението ни е просто да бъдем себе си.
Превод и предложение: Анита

Close