fbpx

Истинският мъж се разпознава по…

Истинският мъж се разпознава по очите. В тях не трептят пламъчета, с които пали други жени, в тях гори любов към единствената жена. Неговата жена. Истинският мъж се разпознава по устните. Те не шептят омайващи думи в косите на други жени. Те изричат „Обичам те“ на единствената жена. Неговата жена.

Истинският мъж се разпознава по ръцете. Те не докосват тайно други жени. Те прегръщат силно единствената жена. Неговата жена. Истинският мъж се разпознава по думите. В тях няма празни обещания. В тях има обещания-клетви пред единствената жена. Неговата жена.

Истинският мъж се разпознава по действията. В тях няма самовлюбеност и егоизъм. В тях има отдаденост и грижа за единствената жена. Неговата жена. Истинският мъж се разпознава по мечтите. Те не са мечти за финансови успехи, покорени сърца и скъпи коли. Те са мечти за истинско семейство, за дом и за бъдеще с единствената жена. Неговата жена.

Истинският мъж се разпознава по битките, които води. В тях няма желание да докаже правотата си на всяка цена. В тях има готовност да чува, да споделя, да се учи и променя, вслушвайки се в думите, разчитайки жестовете, усещайки трептенията на душата на единствената жена. Неговата жена.

Истинският мъж се разпознава по компромисите. Те не се възприемат от него като жертва. Те се възприемат от него като стъпка за по-пълноценно и истинско общуване, за по-пълноценна и истинска връзка с единствената жена. Неговата жена.

Истинският мъж се разпознава по стремежите. В тях няма болна амбиция да бъде по-добър от всички останали. В тях има желание да бъде по-добър от самия себе си, за да бъде достатъчно добър за единствената жена. Неговата жена.

Истинският мъж се разпознава по това, че е избрал за себе си една единствена, негова, истинска жена…

Източник: https://dama.bg

Close