fbpx

Жената, която е страдала най-много, обича най-силно

Жената, която е страдала най-много,
знае какво значи да те излъжат.
И затова не би излъгала мъжа до себе си.

Жената, която е страдала най-много,
знае какво значи да те използват.
И затова не би използвала мъжа до себе си.

Жената, която е страдала най-много,
знае какво значи да си играят с теб.
И затова не си играе с мъжа до себе си.

Жената, която е страдала най-много,
знае какво значи да търсиш спокойствие и сигурност.
И за това не се страхува да ги предложи на мъжа до себе си.

Жената, която е страдала най-много,
знае какво значи да си самотна, дори когато не си сама.
И затова винаги подкрепя мъжа до себе си.

Жената, която е страдала най-много,
знае какво значи да не те чуват.
И затова винаги чува, вижда, усеща мъжа до себе си.

Жената, която е страдала най-много,
знае какво значи да откраднат мечтите ти.
Затова подхранва мечтите на мъжа до себе си.

Жената, която е страдала най-много,
знае какво значи да разбият сърцето ти.
И затова пази сърцето на мъжа до себе си.

Просто жената, която е страдала най-много,
обича най-силно.

Автор: Гергана Лабова

Close