fbpx

„Ако те обичам, това какво те засяга”

185 години от смъртта на Йохан Волфганг фон Гьоте. Предлагаме ви няколко цитата от гениалния писател, поет, драматург, хуманист, учен, философ и политик.

***

В обществото всички са равни. Никое общество не може да бъде изградено върху друга основа освен понятието за равенство, но в никъкъв случай върху понятието за свобода. В обществото искам да намеря равенството, свободата, именно нравствената, че мога да се подчиня, ще внеса в него със себе си.

***
Владетел, който не събира около себе си всички даровити и достойни хора, е пълководец без армия.

***
Всеки ден трябва да послушаш поне една песен, да погледнеш хубава картина и да прочетеш поне едно мъдро изречение.

***
Всеки, който не вярва в бъдещия живот, е мъртъв и за настоящия.
***
Всеки чува това, което разбира.

***
Всяка умна мисъл вече е идвала в нечия глава, трябва само да се опитаме още веднъж да достигнем до нея.

***
Глупаците са най-неприятните крадци — те едновременно крадат и времето и настроението ни.

***
Глупост е да подценяваш врага си преди неговата смърт, а подлост – след победата му.

***
Голяма част от бедите на този свят идва от това, че хората недостатъчно добре са разбрали своите цели.

***
Да бъда откровен, мога да обещая, но безпристрастен – не.

***
Добротата на сърцето заема по-просторно място от просторното поле на справедливостта.

***
Дори крилати фрази се прекършват, щом стигнат до ухото на глупец.

***
Жалко, че природата е направила от теб само един човек, а е имала материал и за праведник, и за подлец.

***
Има хора, които разчитат на недостатъците на своите врагове; от това така или иначе нищо не излиза. Аз винаги съм вземал предвид достойнствата на моите противници и съм извличал полза от това.

***
Какво е любовта — да прощаваш на някого повече, отколкото заслужава.

***
Каквото и можеш да правиш или мечтаеш да го можеш, заеми се с него! Смелостта съдържа в себе си творческа сила и вълшебство.

***
Когато нямам нови идеи, значи съм болен.

***
Колко много се заблуждават хората, когато си мислят,че това, което са научили, са го и разбрали.

***
Любовта за един миг може да ти даде това, което с труд не винаги можеш да постигнеш за цял живот.

***
Маниерите на човека са огледалото, в което се отразява неговият образ.

***
Мисленето е по-интересно от знанието, но не и от съзерцанието.

***
Най-глупаво от всички се заблуждава онзи, който мисли, че губи своята оригиналност, ако признае истина, вече призната от други.

***
Не е достатъчно само да се сдобиеш със знания, трябва да им намериш и приложение.

***
Противниците вярват, че ще ни оборят, като повтарят своето мнение и не обръщат внимание на нашето.

***
Само в другите хора човек може да види себе си.

***
Съвети може да даваш само за работа, в която сам смяташ да вземеш участие.

***
Човек познава само ония, които му носят страдания.

***
Щастлив е, който работи с радост и се радва на извършеното.

AFISH.BG

Close